Informatie over het boek:

In de jaren negentig is er strijd tussen Wateringen en Den Haag. Inzet is de grens tussen beide gemeenten: Den Haag wil Waterings grondgebied inpikken. Blijft er plaats voor tuinbouw? Gemaakte afspraken en gedane toezeggingen worden met het grootste gemak terzijde geschoven. Ook de provincie Zuid-Holland maakt zich hier schuldig aan. Wie waren de spelbepalers en hoe verliepen de onderhandelingen?

Leg in zee tussen Kijkduin en Hoek van Holland 4.000 hectare nieuw land aan. Daarmee schep je ruimte voor zowel Den Haag als het Westland. Een gedurfd plan, waarom ging het niet door? Wie waren de voorstanders en wie de tegenstanders? De grootste vrijwillige gemeentelijke herindeling ooit speelde zich begin deze eeuw af in de regio Westland. Hoe gingen burgemeesters, wethouders, raadsleden en inwoners daarmee om? Waarom toverde het rijk niet één maar twee nieuwe gemeenten uit de bestuurlijke hoge hoed?

 

De oud-burgemeester van Wateringen kijkt terug op zijn ambtsperiode van 1988 tot 2004 waarin het Westland veranderde. Hij beschrijft onder andere de voortdurende strijd tussen woningbouw en tuinbouw, de stroeve samenwerking in het stadsgewest Haaglanden en de pogingen tot innovatie in de tuinbouw. Uit zijn relaas blijkt het groeiend zelfbewustzijn van het Westland dat zich bestuurlijk steeds sterker te weer stelt tegen bedreigingen van het authentieke tuinbouwkarakter. Met als belangrijk resultaat het samengaan van vijf gemeenten in de gemeente Westland en twee gemeenten in de gemeente Midden-Delfland.

De Poortwachter van het Westland

Het Boek