De Stichting Contemporaine Geschiedenis Westland is de uitgever van het boek. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden, te weten:

R.A. Nieuwenhuizen (voorzitter)

W. van den Bos Czn (secretaris)

A. Verrijp (penningmeester).

 

De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 56354010.

 

Het RSIN-nummer is 8520.86.593

 

De stichting heeft ten doel het produceren van eigentijdse en hedendaagse geschiedenisboeken en andere informatiedragers over onder meer de bestuurlijke geschiedenis van de voormalige gemeenten 's-Gravenzande, De Lier, Maasland, Monster, Naaldwijk, Schipluiden en Wateringen van de regio Westland, alsmede het verspreiden van geproduceerde boeken en overige informatiedragers voor historisch- educatieve doeleinden.

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, in welke vorm dan ook.

 

De stichting heeft de ANBI-status. Schenkingen en giften zijn daarmee voor schenkers aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

De Poortwachter van het Westland

Stichting